เลือกเส้นบะหมี่อย่างไรให้ปลอดภัย

   สำหรับการเลือกเส้นบะหมี่ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่ทั่วไป ที่มีลักษณะเป็นเส้นกลม เส้นแบน มีหลากหลายสี แต่ที่นิยมจะเป็นเส้นบะหมี่สีเหลืองและสีเขียว ที่คนทั่วไปมักจะเรียกว่า บะหมี่หยก (แต่บะหมี่หยกของบริษัทฯ จะเรียกว่าบะหมี่ผักโขมค่ะ)

เคล็ดลับการเลือกเส้นบะหมี่ สามารถสังเกตได้จาก

1.สีของเส้นบะหมี่เป็นอันดับแรก
 
กรณี เป็นบะหมี่ที่มีสีเหลือง ต้องไม่เลือกเส้นบะหมี่ที่มีสีเหลืองสว่าง เพราะสีเหลืองที่สว่างนั้นมาจากสีสังเคราะห์ บะหมี่ที่ดีมักจะมีสีเหลืองออกคล้ำๆ สีเหลืองที่ได้มาจากสีเหลืองของไข่ ไม่ได้มาจากสีสังเคราะห์       
กรณี เป็นบะหมี่ที่มีสีเขียว ต้องไม่เลือกเส้นบะหมี่ที่มีสีเขียวสว่างเช่นเดียวกัน เพราะสีเขียวที่สว่างนั้นมาจากสีสังเคราะห์ บะหมี่ที่ดีมักจะมีสีเขียวออกคล้ำๆ ซึ่งบริษัทฯได้เลือกใช้ผงผักโขมมาเป็นส่วนประกอบที่ทำให้บะหมี่มีสีเขียว โดยไม่ใช่สีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

2.อายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน โดยไม่มีสารกันบูด
บะหมี่ที่ดี ต้องไม่มีสารกันบูด และสารกันเสีย โดยเด็ดขาด และต้องเป็นสินค้าที่มีการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้สินค้าอยู่ได้อย่างยาวนานอย่างปลอดภัย

3.บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่สามารถกันน้ำไม่ให้เข้าไปในบรรจุภัณฑ์ได้
บะหมี่ไม่ชอบสภาวะที่ชื้น ทำให้สินค้ามีอายุการเก็บที่สั้น และทำให้เสียง่าย

4.เนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่ม อร่อย
บะหมี่ที่อร่อย จะต้องผ่านการบ่มที่อุณหภูมิห้องตั้งแต่ 36-48 ชั่วโมง ก่อนนำเข้าตู้เย็น จะทำให้ได้เส้นที่เหนียวนุ่ม เมื่อนำไปลวกเส้นจะใส